Recomex 2023

Sobre l'activitat

En aquesta jornada es posarà especial èmfasi en novetats i innovacions que hi ha al mercat i que poden ser una oportunitat per al sector. Part de la informació que es presenta s’ha obtingut en el marc de les següents actuacions i projectes: Plans per la millora de la fertilització agrària.
Activitats demostratives (Operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2022):

• Implementació de sistemes de desherbatge innovadors per reduir l’ús d’herbicides en cultius extensius (INNODES).
• Xarxa d’avaluació de varietats de blat tou. Nous requeriments del sector productor (XARXA BLAT).
• Xarxa d’avaluació de noves varietats d’ordi. Contribució del material vegetal als nous reptes del sector (XARXA ORDI).
• Xarxa d’avaluació de varietats de colza. Millora de la sostenibilitat i noves opcions de comercialització (XARXA COL-ZA).
Grups Operatius (Projectes finançats a través de l’Operació 16.01.01, cooperació per a la innovació, del PDR de Catalunya 2014-2022):
• Introducció de pràctiques agronòmiques innovadores en el conreu de la colza d’hivern per augmentar la producció i la qualitat (PROCOLZA).
• Producció sostenible de civada de proximitat per l’elaboració de begudes vegetals (PROCIVADA).
• Foment de pràctiques agroecològiques per la millora de la biodiversitat i la sostenibilitat de les produccions del cultiu del blat tou (AGROECOblat).

El projecte ECO-Q-SÒL: Qualitat biològica i química del sòl amb l’aplicació de fems en una rotació ecològica de cultius extensius per a gra. Finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Català
Preu: Gratuït
01/09/2023
09:00h - 13:00h
Places limitades
Calaf

Horari

9.00 h Benvinguda i presentació de la jornada Josep Usall. Director general de l'IRTA. Carmel Mòdol. Secretari d'Alimentació del DACC. Montse Mases. Il·lma. Alcaldessa de l'Ajuntament de Calaf
9.30 h BLOC 1. La colza i les proteaginoses Modera: Roser Sayeras. IRTA. Amb la participació de Roger Clavaguera. Tècnic Sindical Unió de Pagesos. • Innovacions en la lluita contra el saltiró de la colza Josep Antón Betbesé. IRTA. • El cicle de la colza i la data de sembra Aitor Melero. ADV Cultius herbacis Sostenibles. • Adaptació del pèsol proteaginós i el favó a les zones agroclimàtiques catalanes Joan Serra. IRTA.
10.40 h Pausa
11.15 h BLOC 2. Nous reptes en el material vegtal dels cereals d’hivern Modera: Joan Serra. IRTA. Amb la participació de Santi Vergé. Representant conreus herbacis i farratges de la FCAC. • Com competeixen les varietats amb la flora arvense Judit Recacha i Eduard Ribas. IRTA. • Eficiència en l’ús del nitrogen del material vegetal Francesc Domingo i Elena Gonzalez. IRTA. • Ús de la resistencia varietal en l’establiment d’estratègies de lluita contra les malalties foliars Carles Mallol. COOPCEGI.
12.00 h BLOC 3. Fer compatible la producció amb la sostenibilitat Modera: Joan Fañé. IRTA. Amb la participació de Vicenç Pascual. Cap Sectorial de Cereal de JARC. • L’augment de la biodiversitat d’insectes pol·linitzadors i auxiliars Georgina Alins. IRTA. • Els biofertilitzants. La dinàmica dels bacteris en el sòl Jordi Cabrefiga i Maria Boix. IRTA. • Control de les males herbes en rostolls Josep Maria Llenes. DACC. Josep Maria Montull. UdL.
13.00 h Cloenda de la jornada

Organitza

Comparteix

Col·labora

Lloc de realització

Casal de Calaf Ctra. Llarga, 11 08280 Calaf

Materials relacionats

IRTA Torre Marimon
08140 Caldes de Montbui, Barcelona
Telèfon: 93 467 40 40
Fax: 93 467 40 42
 
Contactar
Subscriu-te a la Newsletter
Rep totes les novetats
de l’IRTA al teu mail.
 
Fes clic aquí
CENTRES IRTA
magnifierarrow-down